koolituskeskus


Eesti keele õppimine

Eesti keele kursused ja tunnid vastavalt õppija soovile.
Õpe igale tasemele!

Pühakivi logo

Pühakivi aed

Kogukonnaaed
järgides permakultuuri põhimõtteid.