KONTAKT

Kes me oleme?

MTÜ Meelte Kindlus

Loodud aastal 2021

Esimesel aastal viisime läbi Integratsiooni Sihtasutuse poolt ellu kutsutud ja kultuuriministeeriumi poolt rahastatud pereõppe projekti
Keeltesumin Pärnumaal. See tõi kokku eesti keelt emakeelena rääkivad pered Pärnumaalt ja
eesti keelest erineva emakeelega noored Ida- Virumaalt.
Projekt toimub ka sellel aastal, rohkem infot kodulehel keeltesumin.ee.

Meeskond:
– Marina Kopajev- eesti keel võõrkeelena õpetaja; täiskasvanute koolitaja 6.tase; projektijuht; Rakett69 õpihuvilaagrite juhendaja
– Gregor Mataloja- IT alane tugi, kodulehe looja.

Kontakt

MTÜ Meelte Kindlus