KONTAKT

Kes me oleme?

MTÜ Meelte Kindlus

Loodud aastal 2021

Esimesel aastal viisime läbi Integratsiooni Sihtasutuse poolt ellu kutsutud ja kultuuriministeeriumi poolt rahastatud pereõppe projekti
Keeltesumin Pärnumaal. See tõi kokku eesti keelt emakeelena rääkivad pered Pärnumaalt ja
eesti keelest erineva emakeelega noored Ida- Virumaalt.
Projekti viisime läbi ka aasta 2022 suvel, pälvides oma tegevusele haridus- ja teadusministeeriumi ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assosatsiooni Andras tunnustuse- aasta õpitegu 2022 Pärnumaa eripreemia.

Meeskond:
– Marina Kopajev- eesti keel võõrkeelena õpetaja; täiskasvanute koolitaja 6.tase; MTÜ Meelte Kindlus projektijuht
– Gregor Mataloja- IT alane tugi, kodulehe looja.

Kontakt

MTÜ Meelte Kindlus